1

Téma: Profil JUDr. Rudolfa Peltana

JUDr. Rudolf Peltan

http://img230.imageshack.us/img230/6247/peltan.jpg
Foto: JUDr. Rudolf Peltan

Odpovědi na tematické otázky položené Portálem Pod Dědem čtěte zde.

Narozen: 10. 3. 1943
Ženatý, 3 děti, 4 vnoučata
Zastupitel obce Zdice, uvolněný  předseda OV KSČM Beroun
Záliby a koníčky: zahrádka, literatura faktu, rekreační cyklistika

  Narodil jsem se 10. března 1943 ve Dvoře Královém nad Labem, mládí jsem však společně  se svými rodiči a mladšími sourozenci prožil v malé obci Jívová nacházející se v podhůří Nízkého Jeseníku osmnáct kilometrů severně od města Olomouc. Po ukončení povinné osmileté školní docházky, absolvování tříletého učebního oboru „montér ocelových konstrukcí“ v odbor-ném učilišti pracovních záloh Uničovských strojíren n.p. Uničov , absolvování základní vojen- ské službu, po opětovném a krátkém působení v Uničovských strojírnách n.p. a Králodvorských železárnách n.p. Králův Dvůr jsem byl od roku 1965 do roku 1990 ve služebním poměru přísluš-níka MV - SNB. V průběhu mého 25ti letého působení ve SNB jsem získal úplné střední i vyso-koškolské vzdělání, které jsem završil v roce 1980 rigorozní zkouškou na Právnické fakultě UK v Praze.Na základě závazného stanoviska občanské komise, že „u mne neshledala záruky pod- pory demokratizačního procesu ve SNB“, jsem byl ze služebního poměru v roce 1990 propuštěn,
následně jsem absolvoval pracovní poměr u 3 zaměstnavatelů v několika profesích a od ledna roku 1998 dosud vykonávám funkci uvolněného předsedy OV KSČM  Beroun. Členem KSČ / KSČM jsem od roku 1962.
  Jsem ženatý, mám 3 dospělé děti, 4 dospělá vnoučata, mezi mé záliby patří zahrádka, četba literatury faktů a historie, příležitostně se věnuji sportovně rekreačním aktivitám, zvláště cyklis-tice.

Zdroj: JUDr. Rudolf Peltan pro Portál Pod Dědem


Moje priority

Svou kandidaturu do Senátu vnímám jako osobní závazek
k aktivnímu přístupu obhajoby i naplňování volebního
programu KSČM bez ohledu na to, zda budu do Senátu PČR
zvolen či nikoli.

* právní ochrana slušných občanů musí být dostupná vždy, všude a bezodkladně
* přípravné i samo soudní řízení musí být jednoduché, rychlé a tím i účinné bez újmy na právech účastníků řízení
* aktivní a důsledná realizace opatření proti organizovanému zločinu a korupci
* realizace generální prevence vytvoří reálné předpoklady ke snižování kriminality
* důslednou nadstranickostí, zpřísněním výběru uchazečů o práci v Policii ČR, odbornou výchovou, pravidelnou a důslednou kontrolou ke zvýšení celkové profesionální úrovně Policie ČR
* návrat k osvědčené územní i organizační struktuře Policie ČR
* podpora přijetí zákona o obecném referendu
* zachování volebního zákona s poměrným volebním systémem
* uzákonění ztráty mandátu poslance či senátora Parlamentu ČR
* podpora důsledné, nezávislé a veřejné kontroly sdělovacích prostředků

Zdroj: http://www.kscm.cz


>> JUDr. Rudolf Peltan - profil (PDF, www.kscm.cz)
>> JUDr. Rudolf Peltan na stránkách KSČM (www.kscm.cz)

>> On-line rozhovor s Rudolfem Peltanem, kandidátem KSČM pro volby do Senátu Parlamentu České republiky (DOC, www.kscm.cz)
>> Ministr John je to nejhorší, co nás potkalo, řekl Rudolf Peltan, kandidát KSČM do Senátu na Berounsku (www.halonoviny.cz)