1

Téma: TZ Suverenity ohledně Ing. Věry Kovářové

TISKOVÁ ZPRÁVA SUVERENITY: TOP 09 ZÁMĚRNĚ NEETICKY KLAME VOLIČE V SENÁTNÍCH VOLBÁCH NA BEROUNSKU!

TOP 09 ZÁMĚRNĚ NEETICKY KLAME VOLIČE V SENÁTNÍCH VOLBÁCH!

KANDIDÁTKA TOP 09 DO SENÁTU ING.VĚRA KOVÁŘOVÁ
NA SVÉM HLASOVACÍM LÍSTKU UVÁDÍ,
ŽE JE NESTRANÍK A PŘITOM MÁ ÚDAJNĚ
JEN PO DOBU VOLEB
POZASTAVENÉ ČLENSTVÍ V POLITICKÉM HNUTÍ,
JEHOŽ JE PŘEDNÍ FUNKCIONÁŘKOU,
ABY SE PŘED VOLIČI
MOHLA VYDÁVAT ZA NEZÁVISLÉHO NESTRANÍKA!

Na hlasovacím lístku kandidátky strany TOP 09 Ing.Věry KOVÁŘOVÉ pro volby do Senátu Parlamentu ČR ve volebním obvodě 16 - Berounsko, Hořovicko a Praha-západ je výslovně uvedeno u údaje o příslušnosti kandidáta k politické straně nebo politickému hnutí, že je bez politické příslušnosti. Jmenovaná sama přitom ve svých volebních inzerátech v tisku, například v Podbrdských novinách, nebo ve čtrnáctideníku Naše noviny uvádí, že je středočeská krajská zastupitelka a předsedkyně středočeské organizace hnutí Starostové a nezávislí. Toto je také uvedeno na internetových stránkách www.starostove-nezavisli.cz. Součástí volebních lístků je i seznam zkratek politických stran a politických hnutí registrovaných MV (ministerstvem vnitra) k 11.8.2010 a v tomto seznamu je jako předposlední uvedeno politické hnutí Starostové a nezávislí.

Kandidátka TOP 09 paní Ing. Věra Kovářová na svém hlasovacím lístku informuje voliče, že je bez politické příslušnosti a ti se tak mohou domnívat, že je nezávislý nestraník. Údajně si přitom jen záměrně a účelově pouze nechala pro tyto volby POZASTAVIT ČLENSTVÍ v politickém hnutí Starostové a nezávislí. Své členství v politickém hnutí, jehož je čelní funkcionářkou nezrušila, údajně jen pozastavila, což dokazuje web www.starostove-nezavisli.cz. Údaj zveřejněný na hlasovacím lístku, že je bez politické příslušnosti, totiž může podstatně ovlivnit rozhodování voličů, kteří chtějí volit nestraníky. Jedná se o záměrné účelové neetické oklamání voličů v důležitém závazném údaji uvedeném na hlasovacím lístku, jenž může podstatně ovlivnit výsledek voleb do Senátu ve volebním obvodě 16 na Berounsku, Hořovicku a v Praze-západ. Jediným skutečným nestraníkem bez politické příslušnosti ve volbách do Senátu PČR ve volebním obvodě 16 - Berounsko, Hořovicko a Praha-západ je Marcel Winter, kterého delegovala Suverenita, neboť není členem žádné politické strany nebo politického hnutí, ani nemá v nich pozastavené členství po dobu voleb. Nechat si pozastavit členství v politické straně nebo v politickém hnutí je pouze záměrné účelové klamání voličů. A to by měli všichni voliči na Berounsku, Hořovicku a v Praze-západ včas před volbami vědět.

V Praze: 12.října 2010

2

Re: TZ Suverenity ohledně Ing. Věry Kovářové

Politické hnutí Starostové a nezávislí - tisková zpráva

SUVERENITA LŽE

Praha – 14. 10. 2010

Hnutí Starostové se ohrazuje proti tiskové zprávě SUVERENITY zveřejněné dnes v 15:45 na webovém portálu Pod Dědem a požaduje ještě před volbami omluvu.

Dle Stanov politického hnutí Starostové a nezávislí, HLAVY II, Čl. 6 bodu 2., lze členství udělit mj., jestliže se žadatel stal registrovaným příznivcem hnutí nejméně 2 roky před podáním žádosti (o členství v hnutí). Paní Ing. Věra Kovářová se stala registrovanou příznivkyní v únoru 2008 a o členství dosud nepožádala. Je tedy bez politické příslušnosti.

„Je naprosto nekorektní takto napadat svého protikandidáta, bez elementární snahy zjistit dostatek relevantních informací. Takové jednání považuji za nepřípustné a hrubě nekorektní,“ uvedl dnes v podvečer předseda politického hnutí Starostové a nezávislí Petr Gazdík.

Politické hnutí Starostové a nezávislí považuje obsah tiskové zprávy za záměrně lživý a požaduje od SUVERENITY omluvu ještě před zítřejším otevřením volebních místností.


Více informací:
Veronika Vendlová
Tajemnice hnutí, mobil 777 326 333

3

Re: TZ Suverenity ohledně Ing. Věry Kovářové

Pro úplnost informací přidávám obrazové materiály, které byly k původní tiskové zprávě pana Wintera přiloženy a které nebyly s touto zprávou zveřejněny.

http://img440.imageshack.us/img440/4058/image001zbb.jpg
http://img408.imageshack.us/img408/4564/image002em.jpg
http://img843.imageshack.us/img843/1910/image003zm.jpg
http://img232.imageshack.us/img232/2374/image004ky.jpg
http://img508.imageshack.us/img508/2541/image005fc.jpg
http://img844.imageshack.us/img844/6324/image006ma.jpg

4

Re: TZ Suverenity ohledně Ing. Věry Kovářové

Politické hnutí Starostové a nezávislí
Pan Petr Gazík

O M L U V A

Na základě Vašeho vyjádření, které normální volič nepochopí, neboť ze zveřejňovaných inzerátů paní Ing.Věry Kovářové vyplývá naprostý opak ( a tedy zřejmě „nezáměrně“ se v tom volič vlastně nevyzná ) se Vám omlouvám. Já a desetitisíce normálních občanů známe, že je člověk buď členem nějaké politické strany nebo politického hnutí ( což Vy jste ) a nebo nestraník, tedy bez politické příslušnosti a tím nezastává žádné funkce v politické straně a nebo v politickém hnutí.

Že jste si Vy sami vytvořili statut „2letého příznivce“, který je zároveň krajským zastupitelem i předsedou Středočeské organizace politického hnutí Starostové a nezávislí a jaksi podle Vašich stanov není členem Vašeho politického hnutí, nebylo mně, ani není dodnes široké veřejnosti známo. Paní Ing.Kovářová v inzerátech, nebo na plakátech, či mnoha billboardech nezveřejnila, že je nestraník. Proč asi?

Já, jako skutečný nestraník, jsem od Suverenity obdržel pouze uhrazený registrační poplatek pro letošní volby do Senátu a jinak na volební kampaň ani korunu, veškerou propagaci si musím hradit ze svých soukromých peněz. Jsem proto opravdu překvapen, že politické strana TOP 09 s podporou politického hnutí Starostové a nezávislí financuje statisíce ve volební kampani pouze do více jak 2,5leté příznivkyně Vašeho politického hnutí paní Ing. Věry Kovářové, která podle Vašich stanov ještě stále není členkou Vašeho politického hnutí, ale je jeho předsedkyní ve Středočeském kraji a krajskou zastupitelkou, jak ve svých předvolebních inzerátech veřejně uvádí.

Protože jsem o takovéto politické „šalamounštině“ opravdu nevěděl, že toto u nás v politice existuje i je ve volbách možné a jako normální občan jsem vycházel ze zveřejněných inzerátů paní Ing.Věry Kovářové, které Vámi neinformovanou veřejnost o Vašich neobvyklých stanovách opravdu matou, tak se Vám omlouvám. Navíc včas a splnil jsem tak Vámi daný termín.

Pravda však zůstane stejná. Vámi informovaní voliči získali ve volební kampani informace, že paní Ing.Věra Kovářová je důležitou dlouholetou funkcionářkou Vašeho politického hnutí a na hlasovacím lístku se zase ti, co nemají politické strany a politická hnutí v oblibě dozvěděli, že je nestraník. Tomu se říká šalamounský hybrid! To jsem určitě nepochopil jen já sám…a vo vo vo tom to je, že? Právě proto, aby nebyla politika svinstvo a všemožné skrývačky i kličky jsem se rozhodl, jako opravdu skutečný nestraník, letos kandidovat do Senátu na Berounsku, Hořovicku a v Praze-západ. Mám lístek číslo2! A za to se Vám také omlouvám.

V Praze: 15.10.2010 v 09,55 hodin SEČ   

http://img34.imageshack.us/img34/3124/image007uh.jpg

Marcel Winter - Kandidát Suverenity ve volbách do Senátu PČR v obvodě 16-Beroun

Autor tiskové zprávy Suverenity